Final Choir Festival Entry Form

 

Please ensure you fill in all the compulsory fields marked with * before you click Submit

Final Choir Festival Form
Due before or on 15th August 2023

All the Final Choir Festival choirs will be adjudicated in the following categories.
Please indicate the category for which you will enroll.
Tydens die Finale-koorfees word kore in die onderstaande kategorieë beoordeel.
Dui asseblief die afdeling aan waarvoor u inskryf.

Notas/Notes

Elke deelnemende koor ontvang ‘n prysgeld van R1 500. Wenkore in elke afdeling ontvang ‘n addisionele R1 500 met dien verstande dat die koor 90% of meer kry.
All participating choirs will receive a prize money of R1 500. The winning choir in each category will receive an additional R1 500, on condition that the choir obtained 90% or more.

PROGRAM

 Please supply 5 Copies of sheet music in separate covers that are clearly marked for ATTENTION : Tygerberg Eisteddfod . Drop off at the security gate at Bellville High School, between 10 and 18th August 2023.

Verskaf asseblief 5 afskrifte van bladmusiek in aparte omslae duidelik gemerk vir AANDAG : Tygerberg Eisteddfod. Lewer dit asseblief af by die sekuriteitshek by Hoërskool Bellville tussen 10 en 18 Augustus 2023.

Bankbesonderhede / Banking Details TIE: Standard Bank Taknommer / Branch Number: 05 1001 Rekeningnommer / Account Number: 071348190
Rekeningnaam / Account Name: Tygerberg Eisteddfod

Sending

CONTACT US

Leave a quick message.
Or visit our Feedback page for more information.

Sending

© 2024 Copyright tygerbergeisteddfod.co.za. Created by Greg Pengelly Designed by Integrated Image Technology.

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account